Tuesday, 20 April 2021 - 5.12 pm

Stoke Recreation Ground